Boeken

Vanuit de Kanteling bieden we enkele interessante boeken te koop aan.
De kostprijs van de boeken is dezelfde als bij de boekenwinkel. Het verschil is echter wel dat de opbrengst van de boeken bij ons naar het sociaal fonds van de Kanteling gaat en dit rechtstreeks ten goede komt aan onze cliënten.

Ruimte maken voor verlies en rouw in therapie

De dood van een dierbare, partners die scheiden, problemen met je fysieke gezondheid of mentale veerkracht, ontslagen worden… Verlies en rouw zijn eigen aan het leven. Vaak worden mensen na een verlies overstelpt met clichés over hoe ze dat verlies moeten “verwerken”. Die verwerkingsmythe legt een grote druk op hen. Ze hebben het gevoel dat ze niet rouwen volgens de gangbare normen, dat ze het verlies niet in de vooropgestelde tijd verwerkt, losgelaten of aanvaard krijgen. Ook de hulpverlening is soms nog te veel gericht op loslaten en afscheid nemen, waardoor er weinig ruimte is voor het verlies en rouwen zelf.

​In dit boek delen ervaren therapeuten praktijkgerichte technieken en interventies voor de verlies- en rouwtherapie.
Deze kunnen ook waardevol zijn, om tijdens een therapie met een andere aanmeldingsklacht, ruimte te maken voor de impact van verlies en rouw op de klacht. 
​Zij laten zich daarbij inspireren door recente ontwikkelingen en nieuwe inzichten in het werkveld van verlies en rouw. 

Kortom, de uitgave is een “must have” voor elke therapeut en rouwconsulent, die hiermee zijn repertorium van vaardigheden en methodieken kan uitbreiden om de rouwende beter te kunnen bijstaan.

Het boek wordt verstuurd na ontvangst van de betaling.

​Verkoopprijs: 39,50€ + 6,00€ verzendkosten = 45,50 €

Mail naar info@dekanteling.be om een exemplaar te bestellen.

Wederzijdse emotionele beschikbaarheid

De wederzijdse ontmoeting tussen mensen met een verstandelijke beperking, hun context en begeleiders wordt in ruime mate beïnvloed door de veerkracht en kwetsbaarheid van alle betrokkenen. Die zijn het gevolg van het ‘doorwerken’ van ieders levensgeschiedenis:

  • hoe gaan mensen met een beperking en hun context om met hun ‘lot’?
  • wat is de invloed van de voorgeschiedenis van begeleiders op hun beroepskeuze en emotionele deskundigheid?

Door stil te staan bij deze vragen worden begeleiders zich meer bewust van hun eigen invloed op de ondersteuningsrelatie. Dit bewustzijn bevordert hun emotionele beschikbaarheid in relatie tot mensen met een beperking en hun gezinscontext met wie ze samen op weg gaan.
Diverse auteurs zoomen in op het belang van emotionele steun aan begeleiders, in het bijzonder wanneer de ontmoeting onder druk staat vanwege gedrags- en emotionele problemen. Daarnaast is er een bijdrage over wederzijdse emotionele beschikbaarheid binnen kwalitatief wetenschappelijk onderzoek. Het boek wordt afgerond met een eigenzinnig verhaal van een brus, moeder en hulpverlener door Gerd Claes, therapeute en coördinator van De Kanteling vzw.

Het boek wordt verstuurd na ontvangst van de betaling.

Verkoopprijs: 30€ + 6€ verzendkosten = 36,00 €

Mail naar info@dekanteling.be om een exemplaar te bestellen.

Reeks van drie: Ouders op hun plek – Driehoekskunde – Moeders met een missie

Het eerste boek ‘ouders op hun plek’ gaat vooral over de bijzondere relatie tussen ouders en hun (zorgen) kind en hun relatie met diegenen die voor hun kind zorgen.

In het tweede boek ‘driehoekskunde’ wordt de methodiek, die helpend kan zijn als je met –‘driehoeken’ geconfronteerd wordt, verder uitgelegd.

Het derde boek ‘moeders met een missie’ gaat over de ingewikkelde driehoeksrelatie als er sprake is van symbiose.

Deze drie boeken zijn samen verkrijgbaar in één pakket.

Verkoopprijs: 50€ + 6€ verzendkosten = 56,00 €

Mail naar info@dekanteling.be om een exemplaar te bestellen.