Privacybeleid

In de Kanteling kan je terecht voor het volgen van therapie en/of coaching. Daarom houden onze medewerkers bepaalde persoonlijke gegevens van onze cliënten bij in onze databases.
Omdat wij – net zoals jij – belang hechten aan deze gegevens, doen wij er alles aan om ze veilig te bewaren en je ten allen tijde te informeren waarvoor wij ze gebruiken.

Welke informatie verzamelen wij van jou ?
In de databases van de Kanteling wordt volgende informatie van jou verzameld :

  • identificatiegegevens
  • adres- en contactgegevens
  • gezinssituatie
  • reden waarom je contact opneemt met de Kanteling
  • eventueel: begeleidende diensten

Waarom verzamelen wij deze informatie ?
Dit doen wij om onze cliënten een begeleidingstraject op maat te kunnen aanbieden en hun dossiers te kunnen beheren.

Hoe zorgen wij voor de beveiliging van jouw gegevens ?
Wij nemen de veiligheid van je persoonlijke gegevens zeer serieus. Daarom maken wij gebruik van diverse technische en organisatorische maatregelen om zo je gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking.
Geen enkel beveiligingssysteem is gegarandeerd 100% veilig. We kunnen de veiligheid van je gegevens dan ook niet op absolute wijze garanderen en aanvaarden daarom geen aansprakelijkheid voor ongeautoriseerde toegang daartoe.

Hoelang bewaren we jouw gegevens ?
Wij bewaren je gegevens zolang het nodig is om aan de doeleinden van je begeleidingstraject te kunnen voldoen, tenzij er wettelijk een langere bewaartermijn is vereist of toegelaten.

Wat zijn de rechten waarop je je kan beroepen ?
Je hebt het recht te weten welke persoonlijke gegevens wij over jou bewaren.
Je hebt het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonlijke gegevens te laten verwijderen of te verbeteren.
Je hebt het recht om de overdracht van je gegevens aan een derde te vragen.
Je hebt het recht om je kosteloos te verzetten tegen het gebruik van jouw persoonlijke gegevens voor marketing doeleinden.
Je kan je tevens uitschrijven op onze mailinglijst wanneer je onze nieuwsbrieven niet meer wenst te ontvangen.

Waar kan je terecht voor vragen over je persoonlijke gegevens ?
Indien je hierover vragen hebt, of indien er iets niet duidelijk is, neem dan gerust contact met ons op :

de Kanteling
Turnhoutsebaan 197 a
2110 Wijnegem
info@dekanteling.be
T +32 3 294 30 35

Heb je meer vragen over privacy ?
Meer informatie vind je op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be