Sociaal Fonds

De Kanteling is een niet gesubsidieerde praktijk en verwezenlijkt alles met eigen middelen.
We willen dat alle cliënten en hun omgeving gepaste therapie kunnen volgen.  Soms is dit financieel niet haalbaar voor de cliënt en geraakt het therapeutisch proces niet op gang.  Dit is jammer en frustrerend voor cliënt en therapeut.  Hierin willen we graag – indien mogelijk – de cliënt ondersteunen.  Via een uitgewerkte procedure kan er een aanvraag ingediend worden om een financiële tegemoetkoming te ontvangen vanuit het Sociaal Fonds. 
Vraag meer info bij uw therapeut indien u hierop beroep wil doen.

Je kan dit solidaire fonds steunen via een gift op het rekeningnummer BE34 3631 5129 5990.

Een welgemeende dankjewel vanwege het team van de Kanteling maar vooral vanwege haar cliënten !