Hoe kan je ons steunen ?

De Kanteling, als de kansen kantelen … Jouw steun kan levens doen kantelen !

De Kanteling is een niet gesubsidieerde praktijk en verwezenlijkt alles met eigen middelen. We zoeken voortdurend naar sponsors die ons Sociaal Fonds willen steunen.

We willen nl. dat alle cliënten en hun omgeving gepaste therapie kunnen volgen.  Soms is dit financieel niet haalbaar voor de cliënt en geraakt het therapeutisch proces niet op gang.  Dit is jammer en frustrerend voor cliënt en therapeut.  Hierin willen we graag – indien mogelijk – de cliënt ondersteunen. 

Storten hiervoor kan op rekening-nr. BE34 3631 5129 5990  op naam van de Kanteling met mededeling “Gift Sociaal Fonds”. Giften zijn niet fiscaal aftrekbaar.

Een welgemeend dankjewel vanwege het ganse team van de Kanteling maar vooral vanwege haar cliënten !