Voor professionelen

Lezingen en workshops

Eén van onze medewerkers komt graag een lezing, workshop of lesdag geven over thema’s die met rouw, verlies en veerkracht te maken hebben.

Het concrete thema van de lezing, workshop of lesdag(en) wordt onderling besproken.

Contacteer ons voor meer informatie of boekingen via info@dekanteling.be .

Supervisie

De Kanteling levert ook supervisiediensten, individueel of voor je hele team.

Contacteer ons voor meer informatie of boekingen via info@dekanteling.be .

Opleidingsaanbod op maat voor mensen met een beperking (gehandicaptenzorg)

De zorgsector is momenteel in volle verandering. “Zoveel mogelijk in de samenleving en zo weinig mogelijk uitzonderlijk en afzonderlijk”  is de base-line die de huidige minister van welzijn voorstelt in zijn beleidsnota ‘perspectief 2020’.

Dit betekent dat begrippen als ‘vermaatschappelijking van de zorg’, ‘het werken met concentrische cirkels’, ‘vraag gestuurd werken’, ‘persoonsvolgende budgetten’ momenteel ‘hot items’ zijn.

Dit betekent eveneens dat samenwerken en netwerken met de ruime context van de bewoners meer en meer aan de orde zal zijn voor iedereen die betrokken is op de zorg voor personen met een beperking.

Om tot een goede wederzijdse samenwerking te komen tussen de verschillende actoren  -de persoon met de handicap, de ruimere context van die persoon (ouders, broers en zussen, ruimere familie, netwerk, …) en de zorgverlener – kan het contextueel begrippenkader een enorme hulp zijn.

Deze opleiding kan ‘op maat’ aangevraagd worden voor uw voorziening/organisatie.

Contacteer ons voor meer informatie of boekingen via info@dekanteling.be .