Carla Haagdorens (°1969)

auticoach

“Iedereen heeft talent. Maar als je een vis beoordeelt op zijn talent om in een boom te klimmen, zal hij heel zijn leven denken dat hij dom is.” Albert Einstein

Werkdomeinen en interesses

 • autisme binnen het (nieuw samengesteld) gezin – familie – vriendenkring
 • als ouder omgaan met diagnose autisme en mogelijke co morbiditeit
 • psycho-educatie
 • oorzaken van “probleemgedrag” trachten te achterhalen
 • werkvaardigheden aanleren en transfereren
 • uitwerken van stappenplannen -beloningssystemen-vrijetijdsbesteding
 • sociale vaardigheden
 • zintuiglijke ervaringen (over-of onderprikkeling)

Doelgroep

ouders en hun kinderen, jongeren met (een vermoeden van) ASS, met of zonder mentale beperking / (rand)normale begaafdheid

Professionele achtergrond en relevante werkervaring

 • gegradueerde verpleegkundige werkzaam in een multidisciplinaire begeleidingsequipe palliatieve zorg
 • bachelor na bachelor educatieve benadering van personen met autismespectrumstoornis Plantijn Hogeschool

Bijscholingen

 • inleiding in de contextuele hulpverlening
 • geweldloze communicatie
 • vormingen bij autisme centraal :
  • eetproblemen en autisme
  • stressmanagement
  • socratische gespreksmethode
  • psycho-educatie
  • hoe gedragsproblemen vermijden volgens de autisme centraal methodiek (normale begaafdheid en verstandelijke beperking)
  • autismevriendelijk coachen

(Werk)ervaring

Ik ben mama van een zoon met ASS/ADD/ODD, randnormaal begaafd en een zoon met ASS normale begaafdheid.

Contact

Telefonisch bereikbaar via het algemeen nummer 03 294 30 35 of stuur een e-mail naar info@dekanteling.be.