Gerd Claes : Bezielster en oprichtster van de Kanteling

Gerd Claes

“Ik kom uit een gezin waar handicap reeds vele jaren aanwezig was.” vertelt Gerd. “In onze familie werd ‘dit lot’ in stilte gedragen …  Er werd niet over gepraat, je zorgde als vanzelfsprekend voor je familieleden die het minder gemakkelijk hadden in het leven.”

Maar wanneer de broer van Gerd in een moeilijke periode van zijn leven komt, voelt Gerd toch de noodzaak van professionele hulp. “Ik ging op zoek naar een therapeut die hem kon verder helpen, iemand die ervaring had met volwassenen met een beperking en autisme. Maar ik vond niemand, toch niet in de buurt.”

Collega’s uit de groepspraktijk waar haar carrière begon, stelden Gerd voor om zich zélf te bekwamen in therapie voor mensen met een beperking. Zo werd het kleine vonkje aangestoken. Als ervaringsdeskundige en professioneel therapeut was Gerd de ideale persoon om zich tot deze doelgroep te richten. En … de passie ontstond !

Als gestalttherapeut bleef Gerd zich in haar verdere carrière bekwamen door meerdere bijscholingen te volgen rond handicap, familieopstellingen en contextuele therapie. Het thema rouw, met in het bijzonder nieuwe visies hieromtrent, alsook het verwerken van “levend verlies” werden onderwerpen die haar carrière als therapeut zouden kenmerken.

“Alléén werken is nooit mijn ding geweest” vertelt Gerd. “Ik ben steeds op zoek gegaan naar verbinding en contacten met anderen om gezamenlijke passies en interesses te delen”. Zo heeft Gerd in haar leven talloze inspirators ontmoet die dat oorspronkelijke vonkje bleven aanwakkeren. Dat ze zelf een inspirator is voor anderen lijkt ze in haar bescheidenheid soms te vergeten.

De vraag naar begeleiding voor personen met (en zonder) een beperking, en met (en zonder) verlieservaring bleef stijgen, en zo bleef ook de praktijk groeien.

Vandaag is de Kanteling een multidisciplinaire groepspraktijk voor kinderen, jongeren en volwassenen mét en zonder beperking: een praktijk die bijna 20 jaar geleden ontstond door een persoonlijke hulpvraag.

Na 18 jaar nam Gerd, als directeur en bezieler van de Kanteling, afscheid van haar levenswerk. Door Covid werden onze plannen voor een Gerd-dag tot twee maal toe gedwarsboomd. We kijken snel uit voor een nieuwe datum.

“Wie zich verliest in zijn passie, heeft minder verloren dan wie zijn passie verliest ” is het levensmotto van Gerd en dit zal je zeker tegenkomen op deze dag !