Nuttige links

We verwijzen graag door naar volgende interessante websites

Crisissituaties

Indien je in een crisissituatie verkeert en zo snel mogelijk met iemand wil praten:

Teleonthaal telefoonnummer 106 of www.teleonthaal.be

Zelfmoordlijn telefoonnummer 1813 of www.preventiezelfdoding.be

Awel telefoonnummer 102 of www.awel.be (hulplijn voor kinderen en jongeren)

andere nuttige telefoonnummers: www.noodnummer.be